Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

ตัวแทน ส.ส.นม. มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท


 

นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย นายกสมาคม  และ นายพรชัย คมพยัคฆ์  กรรมการ

      มอบเงินค่าจัดการศพงวดแรกแก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 

นายเสนีย์  สมรูป  กรรมการสมาคม มอบเงินค่าจัดการศพงวดแรกแก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 

นายจำรัส  บุญเชื่อง  อุปนายกสมาคม มอบเงินค่าจัดการศพงวดแรกให้แก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 

นางธัญพักตร์ วงษ์ประยูร หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการหัวหน้าพนักงาน มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

   

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146