Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

ที่ตั้งสำนักงาน


 

ที่ตั้งสำนักงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

---------------------------------

เลขที่  669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร. อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง

แฟกซ์อัตโนมัติ. อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง

มือถือ. 081-7302978, 065-1215224, 065-1215124

เปิดทำการ วันอังคาร - วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

หยุดทำการ วันอาทิตย์ - วันจันทร์  และวันนักขัตฤกษ์

 

อาคารสำนักงาน

 

 

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146